În cadrul Proiectului Transfrontalier ,,Educație online fără hotare,cu genericul ,,Obiceiuri și tradiții din țara mea,, Grădinița nr.145,va colabora cu Grădinița cu Program Prelungit Vernești din j.Buzău și Grădinița cu program prelungit nr.1 J.Slatina,avănd drept scop,păstrarea tradițiilor strămoșești și promovarea folclorului local prin activități integrate și extracurriculare,dezvoltând atitudini valorice față de cultură,formarea culturei moral-spirituale.