Orarul de primire al părinților pentru înscrierea la grădiniță:

Marți și vineri în intervalul de timp: 1300-1500

Cu actele necesare:

  1. Cerere pe numele directorului ( se scrie în instituție);
  2. Copia buletinului de identitate cu viză de domiciliu sau reședință/alt document ce confirmă locul de ședere în district– 1;
  3. Copia adeverinţei de naştere a copilului – 2;
  4. Extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătăţii lui;
  5. Fișa cu date despre vaccinare;
  6. Certificat-confirmare despre absența contactului cu boli contagioase în perioada preînscriere (valabil 24 ore).