Grădinița nr.145 își desfășoară activitatea, într-o clădire construită după proiect-tip şi respectă cerinţele şi regulile securităţii anti-incendiare, normele sanitare, standardele de infrastructură și dotare, aprobate de Ministerul Educației, și Cercetării și alte structuri centrale de specialitate, deţine autorizaţii sanitare de funcţionare de la Centrul teritorial de sănătate publică și Agenția națională de siguranță a alimentelor.

– Săli de grupă cu dormitoare;

– Sală de muzică;

– Bloc alimentar;

– Spălătorie;

– Cabinet metodic;

– Cabinet medical/izolator

– Birouri administrative;

– Terenuri de joacă.