Aducem la cunoștință tuturor părinților că înregistrarea copiilor pentru înscrierea la grădiniță se desfășoară pe parcursul întregului an calendaristic, accesând site-ul www.egradinita.md Grădinița se selectează conform domiciliului părintelui, prioritate având copiii din district.

Părinții care nu au viza de reședință în districtul respectiv, pot prezenta unul din actele care confirmă locul de şedere în districtul şcolar:

  • Contract de chirie;
  • Contract de investiţii;
  • Certificat de componenţă de familie eliberat de Preşedintele asociaţiei locatarilor;
  • Certificat de componenţă de familie eliberat de SEL;
  • Certificat de la poliţie.

Înmatricularea copiilor în grupele de vârstă se efectuează în două etape de bază:

1) 01.05-30.06 a fiecărui an – conform districtului;

2) 01.08-31.08 a fiecărui an – în baza locurilor libere.

Directorii IET vor procesa  periodic, cererile de înscriere on-line în instituţie, în dependenţă de numărul de solicitări, dar nu mai rar decât de două ori pe lună.

Totodată, după depunerea cererii online, cei care au statutul „Înregistrat”, solicitanții primesc răspunsul de la Comisia de evidenţă, înmatriculare şi transfer a copiilor a instituției preșcolare, unde este stipulat că decizia privind frecventarea grădiniței va fi luată conform numărului de rând și vârstei copilului, în ordine descrescătoare. În acest caz părinții se pot apropia la comisia de specialitate a instituției preșcolare, cu cererea și pachetul de acte în zilele de marți și vineri, între orele 13:00 – 15:00, în perioada formării grupelor noi la plecarea copiilor din grupa pregătitoare la școală.