Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, sub egida Primăriei municipiului Chișinău lansează un chestionar online adresat chișinăuienilor, privind fenomenul corupției în școli și grădinițe.

Scopul acestui instrument este de a sesiza și combate corupția în instituțiile educaționale din capitală.

În cadrul chestionarului atât părinții, elevii, profesorii, cât și managerii instituțiilor educaționale au posibilitatea să indice anumite sesizări sau acțiuni suspecte la care au fost prezenți sau pe care le-au observat în timpul procesului educațional din instituții. Informația adunată în urma chestionarului va fi procesată confidențial și va rămâne anonimă.

Doritorii de a participa pot accesa și completa chestionarul la acest link: http://bit.ly/3aRIbxF

În acest context, Direcția Generală, Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău cu suportul Primăriei Municipiului Chișinău îndeamnă participanții la procesul educațional să răspundă la acest chestionar prin intermediul căruia va putea fi identificat gradul de corupție în educație.

Astfel, se va putea asigura contribuția privind respectarea necondiționată a prevederilor actelor legislative și normative cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ general din subordine, prin intermediul fondurilor clasei sau grupei, inclusiv la etapa înmatriculării copiilor la grădiniță, în clasa I și altor colectări informale.

Rolul sectorului educațional se conturează a fi unul esențial pentru asigurarea implementării Strategiei naționale de integritate și anticorupție, ori misiunea educativă a școlii obligă personalul din învățământ să demonstreze toleranță zero la corupție. Totodată, educația este inclusă în lista domeniilor sectorului public vulnerabile la corupție.

Sectorul educațional, alături de celelalte sectoare, rămâne încă vulnerabil la fenomenul corupției. La nivelul percepției publice, corupția continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor educaționale de calitate și ca un fenomen ce subminează activitatea instituțiilor de învățământ.

Sperăm ca această intenție va beneficia de ajutorul și susținerea participanților. Iar împreună se va reuși să eliminăm actele de corupție și să realizăm acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional.

Link-ul la chestionar este aici: http://bit.ly/3aRIbxF.